Inwijding van het project voor de levering van “Solar Home Systems” in Rwanda

“Meer dan 7 miljoen mensen in Rwanda hebben nog steeds geen elektriciteit”

Ter gelegenheid van de inauguratie van het project voor de levering van “Solar Home Systems” in off-grid gebieden door Hon Mayor van Muhanga district mevrouw Beatrice Uwamariya en UEM Executive Secretary for Africa(1), Rev Dr John Wesley Kabango, werd op 2 augustus 2018 een kleine ceremonie gehouden in Kivumu village. Ongeveer tweehonderd dorpelingen, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de twee kerken die het project uitvoeren, alsmede enkele personeelsleden van de RDIS-organisatie en Ignite Power Rwanda company Ltd woonden dit kleurrijke evenement bij, dat om 10.00 uur ’s ochtends begon en om ongeveer 14.00 uur eindigde.

De Anglicaanse Kerk van Rwanda (EAR), de bisdommen Butare, Cyangugu, Kigeme en Shyogwe via de Rural Development Inter-diocesan Service (RDIS(2)) voeren in samenwerking met de Presbyterian Church of Rwanda (EPR) en One for the Climate gezamenlijk een proeffase uit van een project voor de levering van “Solar Home Systems” in niet aan het net gekoppelde gebieden in hun respectieve kerkgebieden(3). Het project is begonnen met een proeffase, waarbij 200 huishoudens indirect een microkrediet(4) zullen krijgen om Solar Home System kits in hun huizen te laten installeren.

Tijdens de ceremonie zei de burgemeester van het district Muhanga: “Elektriciteit versnelt de ontwikkeling. Het is heel goed dat de mensen in dit district door dit project elektriciteit krijgen, wat zeker veel mogelijkheden zal bieden voor alle leden van de gemeenschap.”

Zij voegde eraan toe dat zij het project zeer waardeert, omdat het een aanvulling is op overheidsinitiatieven zoals het “One Laptop per Child (OLPC) programma”. Dit succesvolle lopende programma tracht het gebruik van computertechnologie, vooral voor schoolkinderen, uit te breiden van de rijkere en industriële gebieden van de wereld naar de armere en meer landelijke gebieden. De burgemeester zei dat het hebben van Solar Home Systems die radio’s en mobiele telefoons kunnen opladen, een goed uitgangspunt is.

In haar korte toespraak vroeg de burgemeester de projectuitvoerders en sponsors om nog grotere zon-PV-systemen te leveren om zo meer bij te dragen aan de visie van de regering om in 2020 70% elektrificatie te bereiken. Meer dan 7 miljoen mensen in Rwanda hebben nog steeds geen elektriciteit. Volgens overheidsgegevens (Energy Group Report Aug/2017) bedraagt de nationale elektrificatie van Rwanda 41% (11% off-grid, 30% on-grid), waarvan 9% in plattelandsgebieden en 72% in stedelijke gebieden. Volgens deskundigen is een van de vele problemen de beperkte financiering die beschikbaar is voor off-grid bedrijven – een probleem dat heeft geleid tot de start van dit project.

Met de steun van de United Evangelical Mission (UEM) in Duitsland voeren de twee bij de UEM aangesloten kerken in Rwanda in wezen een milieubeschermingsproject uit door in samenwerking met twee Duitse partners One-for-the-Climate (OFTC) en Büro Ö-quadrat (Ö2) te investeren in hernieuwbare energiebronnen (Solar Home Systems), waarbij het geïnvesteerde kapitaal moet worden terugbetaald. Dit project toont dus een van de mogelijke manieren om het probleem van de beperkte financiering van projecten voor hernieuwbare energie aan te pakken.

De twee Duitse partners kregen de opdracht het bedrijfsplan te ontwikkelen, de SHS te selecteren en de financiële berekeningen uit te voeren. Tijdens deze korte inwijdingsceremonie nodigde de plaatselijke leider van het gebied, de uitvoerend secretaris van de Cyeza-sector, mevrouw Valerie Mukamutari, de ambtenaren en gasten uit, waaronder leden van de gemeenschap uit het gebied, vertegenwoordigers van de kerk, RDIS-medewerkers en Ignite-personeel. In haar korte toespraak zei ze: “Ik ben zo blij dat ik dit project in mijn gebied krijg.” Zij vroeg zich echter af of deze SHS-kits in staat zouden zijn grotere apparatuur in kleine salons te gebruiken.

De uitvoerend secretaris van de RDIS-organisatie, de heer Viateur Ntarindwa, zat de ceremonie voor en hij introduceerde het SHS-project aan de genodigden. Hij zei: dit is een gezamenlijk project van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda en de Anglicaanse Kerk van Rwanda.
De president van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda, ds. Pascal Bataringaya, werd bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door pastor Celestine Nsengimana, die alle betrokkenen bij het project bedankte, met name de twee kerken en de UEM. Hij voegde eraan toe dat zijn kerk momenteel een kruistocht voorbereidt in Muhanga onder het motto: “Goede geest in een goed leven”. Hij voegde eraan toe: “We kunnen niet doen alsof we een goede geest hebben, terwijl we nog steeds kerosine gebruiken voor verlichting, waarvan bekend is dat het onze gezondheid en ons milieu schaadt”. De pastoor prees het project aan door een aantal voordelen te noemen die de begunstigden zullen krijgen.

Aan de andere kant werd de bisschop van de Anglicaanse Kerk in Rwanda (bisdom Shyogwe) en vertegenwoordiger van de UEM, ds. Jered Kalimba, bij deze ceremonie vertegenwoordigd door pastoor Joseph Sehorana, die van de gelegenheid gebruik maakte om ook de sponsors van het project te bedanken. Hij vroeg de UEM-functionaris die de ceremonie bijwoonde, ds. John Wesley Kabango, de mensen in Duitsland te groeten en te bedanken voor het mogelijk maken van dit prachtige project. Ook bedankte hij tijdens de openingsdag de RDIS-organisatie en de EPR-kerk voor hun inzet tijdens alle fasen van de voorbereiding van dit project tot nu toe. Hij zei: “Dit project is in lijn met onze visie: Een heilige ziel in een gezond lichaam”. Het is vanwege deze visie dat men bij de oprichting van een parochie meestal eerst een school bouwde, alvorens een tempel te bouwen.

Tijdens de ceremonie sprak ds. John Wesley Kabango de leden van de gemeenschap toe. Hij begon met een korte inleiding over de werking van de UEM en vertelde dat hij als uitvoerend secretaris voor Afrika werkt voor 7 verschillende landen in de Afrikaanse regio. Hij erkende ook het goede werk van de medewerkers van de RDIS-organisatie. Hij bedankte ook de burgemeester van het district Muhanga en de uitvoerend secretaris van de Cyeza-sector voor hun aanwezigheid bij deze belangrijke gebeurtenis.

Zoals andere sprekers al eerder hadden gezegd, had ook ds. Kabango grote waardering voor de nauwe samenwerking tussen de overheid en de kerken bij het opbouwwerk, omdat zij elkaar aanvullen. Hij zei: “Ik ben blij als Rwandees hier vandaag te zijn. Als ik terugga naar Europa, zal ik hen dit goede nieuws van de lancering van deze projectie vertellen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kerk en de regering.”

Hij zei dat de projectaanvraag was voorbereid en ingediend bij de UEM door EPR Church en RDIS organisatie. Later aanvaardde de UEM de financiering van deze proeffase. Hij voegde eraan toe dat het nu aan de uitvoerders van het project is. Als zij het project goed beheren en het slaagt, kan het niet alleen hier in Rwanda, maar ook in andere bij de UEM aangesloten kerken in andere landen worden opgeschaald.

Aan de dorpelingen werd uitgelegd hoe het project werkt, van de selectie tot de betalingsprocedures: De geselecteerde SHS-gebruikers moeten een speciaal contract ondertekenen en zullen een aanbetaling doen van 20% van het microkrediet (21.200 RWF, waarvan 16.000 RWF een garantiefonds is en 5.200RWF een betaling voor de eerste maand) en 23 maandelijkse betalingen van 5.200 RWF om de kosten te dekken en de lening terug te betalen.
Het Solar Home System (SHS) dat voor dit project werd gekozen is Sun King Home 120 omdat het het meest geschikt is voor het proefproject in Rwanda. Het product bevat een lithium-ion batterij, 4 LED-lampen, een USB-poort voor het opladen van mobiele telefoons, een digitale radio, aansluitkabels en een PV-paneel van 12 watt.

Aan het eind van de korte bijeenkomst kregen de dorpelingen van Kivumu de gelegenheid om vragen te stellen. Veel dorpelingen spraken hun dankbaarheid uit voor het project. Zij zeiden, dat zij de maandelijkse betalingen aanvaarden, maar zij zouden vriendelijk verzoeken om een verlaging van de eerste betaling, met name van het garantiefonds. De dorpelingen werd uitgelegd waarom het garantiefonds nodig is voor het welslagen van het project. Vervolgens werd hun gevraagd een gewoonte te ontwikkelen om geld te sparen, met name door lid te worden van spaar- en kredietcoöperaties (SACCO’s), waarmee zij langzaam konden sparen voor de vereiste aanbetaling voor de SHS-kit.

Ten slotte werd de eerste SHS-kit geïnstalleerd in het huis van het gezin van de heer Laurent Murindabigwi in het dorp Kamonyi. De eregasten knipten een lint door om de opening van het project te symboliseren.

Blijf kijken