Initiatief voor de start van “Solar Home Systems” in off-grid gebieden in Ruanda.

Initiatief voor de start van “Solar Home Systems” in off-grid gebieden in Ruanda.

Anlässlich des Beginns des Projekts zur Installation von “Solar Home Systems” (SHS) in Off-Grid Gebieten, wurde am 8. Augustus 2018 een Zeremonie in Dorf Kivumu abgehalten. 200 Dorfbewohner, Regierungsvertreter und Repräsentanten der zwei Kirchen, die het Projekt vor Ort initiieren nahmen an der bunten Veranstaltung in den Mittagsstunden teil, genauso wie Mitarbeiter der RDIS und von Ignite Power Ruanda.

In samenwerking met One-for-the-Climate e.V. voeren die Anglikanische Kirche von Ruanda (EAR) en die Presbyterianische Kirche von Ruanda (EPR) het proefproject “Solar Home Systems” (SHS) uit in de afgelegen gebieden van het land. De belangrijkste organisatie is de Rural Development Inter-diocesan Service (RDIS).

Das Projekt ist gestartet mit einer Pilotphase, innerhalb der 200 Haushalte indirekte Kredite erhalten, die es ihnen ermöglicht, die Solar-Home-System-Kits in ihren Häusern zu installieren.

Die Bürgermeisterin des Muhanga-Distrikts, mevrouw Beatrice Uwamariya betonteerde het engen Zusammenhang zwischen Elektrifizierung und Entwicklung: “Elektrizität beschleunigt Entwicklung. Het is heel goed dat de mensen in dit district door dit project elektriciteit krijgen, die de gemeentebesturen op verschillende manieren kunnen gebruiken.

Zij wees erop dat het project desalniettemin zo’n herausrage is, dat regeringsinitiatieven zoals het “Eén laptop per kind”-programma optimaal ergänze en zo gleich mehrfachen Nutzen stifte. Het succesvolle programma is gericht op de verbetering van het gebruik van computertechnologie, met name voor schoolkinderen in de landelijke gebieden. Solar Home Systems zu haben, die Radios und Mobiltelefone laden könnten, seien hierfür eine gute Basis.

Volgens regeringsinformatie (Energy Group Report Aug/2017) ligt het elektriciteitspercentage in Ruanda op 41%. Tot 2020 heeft het land een percentage van 71%. In ländlichen Gebieten liegt sie aktuell nur bei 9%. In totaal zijn er nog 7 miljoen mensen in Ruanda zonder Strom. Een groot probleem voor die erreichung des Ziels van 71 % zijn echter de beperkte financiële mogelijkheden voor Off-Grid bedrijven.

Das Pilot-Projekt wird unterstützt durch die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Hauptsitz in Wuppertal. Es zielt darauf, neue Wege in der Finanzierung von Off-Grid-Lösungen aufzuzeigen. Das dem Solar-Home-System-Projekt zugrunde liegende Finanzierungsmodell wurde in Deutschland durch One-for-the-Climate e.V. (OftC) sowie das Büro Ö-quadrat (Ö2) entwickelt. SHS-Besitzern erlaubt die Nutzung von pay-as-you-go Systemen, die die Nutzung der SHS-kits wirtschaftlich machen. Im Rahmen des pay-as-you-go Systems zahlen die Nutzer zunächst eine 20-prozentige Anzahlung über 21.200 RWF (ca. 21 €). Die übrigen Kaufraten werden über 22 Monate zu je 5.200 RWF abgezahlt, um alle Kosten zu decken und den Mikrokredit zurückzuzahlen.

De voorzitter van de presbyteriaanse kerk van Ruanda, Bischof Dr. Pascal Bataringaya, werd tijdens de bijeenkomst ontvangen door pastoor Celestine Nsengimana, die alle stakeholders van het project hartelijk bedankte. Hij ergänzte dat zijn kerk momenteel een campagne organiseert met de slogan “Guter Geist in gutem Leben”. Hij schreef echter een: “Wir können nicht so tun, als lebten wir in gutem Geiste, wenn wir weiter Kerosin für Beleuchtung benutzen, obwohl wir um dessen schädlichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Umwelt wissen.” Im Anschluss würdigte Pastor Nsengimana das Projekt und die zahlreichen Vorteile, die die Menschen aus der Nutzung der SHS gewännen.

De Anglikanische Kirche van Ruanda werd geleid door dominee Joseph Sehorana, die ook de gelegenheid had om de projectontwikkelaars te danken. Hij stuurde de officiële vertegenwoordiger van de VEM, Pfarrer Dr. John Wesley Kabango, de mensen in Duitsland, die dit fantastische project steunen, een hartelijke groet en dank. Hij dankte ook de RDIS en de EPR voor hun grote inzet bij de uitvoering van het project. Pastoor Sehorana zei: “Dit project past bij onze visie, ons motto. “Ein gesunder Geist in gesundem Körper.”

Bij die Gemeindemitglieder gerichtet referierte Dr. John Wesley Kabango mit einer kurzen Einführung über die Arbeitsweise der VEM und seine eigene Rolle als Abteilungsleiter Afrika. Momenteel werkt hij voor 7 verschillende deelstaten op het continent. Hij hoonde het goede werk van de medewerkers van RDIS en dankte de geachte afgevaardigden voor hun bijdrage aan deze belangrijke bijeenkomst. Net als andere voorgangers, heeft ook Pfarrer Dr. John Wesley Kabango die enge und sich ergänzende Kooperation zwischen der Regierung und der Entwicklungsarbeit der Kirchen in den Gemeinden hervor. Hij heeft de boodschap dat de mogelijkheden voor de uitvoering van het project ook bij andere organisaties liggen. Als het project succesvol is, kan het niet alleen in Ruanda worden uitgevoerd, maar ook in andere Afrikaanse landen.

Anschließend werden de bewoners van het district geconfronteerd met de voorwaarden voor de uitvoering van het project. Die ausgewählten SHS-Nutzer müssen hierfür einen speziellen Vertrag unterzeichnen, eine Anzahlung von 20 % auf die Gesamtsumme leisten (in Höhe von (21.200 RWF, wovon 16.000 RWF als Kaution dienen und 5.200 RWF als Rate für den ersten Monat) sowie 22 Monatsraten in Höhe von 5.200 RWF.

Als het meest geschikte apparaat voor het pilotproject werd de Sun King Home 120 gebruikt. Het productpakket bevat een 12000 mAh Lithium-Eisenfosfaat batterij, een USB-poort voor het opladen van mobiele telefoons, een digitale radio, een verbindingskabel, een 12-Watt solarmodul en 4 LED-lampen, die op verschillende plaatsen of in de buurt van gebruikers geïnstalleerd kunnen worden.

Gegen Ende des Kick-off-Events wurde den Bürgern von Kivumu die Gelegenheit gegeben Fragen zu stellen. Veel bezoekers bedanken voor de uitvoering van het project. Een aantal baten um eine Reduzierung der nicht rückzahlbaren Anzahlung in Höhe von 16.0000 RWF. Ihnen wurde erläutert, warum diese Garantie für die Absicherung der Rückzahlungen von Bedeutung ist. De bewoners kregen ook regelmatig geld om te sparen, bijvoorbeeld bij kredietcoöperaties (SACCO’s), die hen helpen om de kosten voor die SHS-kits te betalen.

Blijf kijken