One ​​​​Climate


One Climate verbindt mensen uit zowel het Noorden als het Zuiden van de wereld voor gezamenlijke actie tegen klimaatverandering en armoede. Samen streven we naar het bereiken van klimaatneutraliteit en het uitbannen van energiearmoede in relatie tot het aantal leden van onze coöperatie tot 2035. Daarom dragen de leden van de coöperatie jaarlijks 1% van hun inkomen bij. Zij verdelen de gemeenschappelijke fondsen eerlijk tussen partners uit het Noorden en het Zuiden en investeren de fondsen in duurzame energie in de respectievelijke landen. Verenigd in solidariteit strijden we zij aan zij tegen klimaatverandering om onze planeet te redden en te behouden voor toekomstige generaties.

WAAROM DEELNEMEN?

1 Climate Community: Samen bereiken we netto nul emissies en nul energiearmoede door tegen 2035 samen 1% van ons inkomen te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntieprojecten.
 
 

1% van de jaarlijkse economische productie van de wereld is voldoende: Door dat bedrag te investeren in hernieuwbare energie kan de klimaatverandering worden gestopt.

Wees 1 met ons! Maak deel uit van een transsitionele verandering van onze wereld. Creëer de toekomst waarin je wilt leven. Een betere wereld is mogelijk!

"Hoop is geworteld
in collectieve actie!"

Barack Obama, Klimakonferenz, Parijs, 30 november 2015.

"Als er ooit een zaak was die ons allemaal zou moeten verenigen, oud of jong, rijk of arm, dan moet het klimaatverandering zijn."

Kofi Annan, Washington Post, 21 september 2014