One ​​​​Climate
Coöperatie


One ​​Climate Cooperative verbindt mensen wereldwijd tot gezamenlijke actie voor klimaatbescherming door middel van investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Onze projecten creëren banen en halen mensen uit de energiearmoede in de gebieden die het meest worden getroffen door klimaatverandering. Deelnemende burgers krijgen de geïnvesteerde bedragen met rente terug.

WAAROM DEELNEMEN?

1% van de wereldwijde jaarlijkse economische output is genoeg: Investeren in hernieuwbare energie kan de klimaatverandering stoppen.
 
 

1 World: onze huidige en toekomstige projecten verbinden mensen op verschillende continenten en creëren banen.

1. Project: In Rwanda zorgen we ervoor dat, dankzij solar home-systemen, huishoudens zonder elektriciteit ook elektrische energie krijgen.

"Hoop is geworteld
in collectieve actie!"

Barack Obama, Klimakonferenz, Parijs, 30 november 2015.

"Als er ooit een zaak was die ons allemaal zou moeten verenigen, oud of jong, rijk of arm, dan moet het klimaatverandering zijn."

Kofi Annan, Washington Post, 21 september 2014
Blijf kijken