parallax background

One Climate

Wat we doen

One Climate verbindt mensen over de hele wereld met communautaire actie tegen klimaatverandering door middel van duurzame energie.

Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging die alleen door gezamenlijke internationale actie kan worden opgelost. Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij - burgers uit Afrika, Azië en Europa - in juni 2021 een nieuw internationaal initiatief gelanceerd: de `1 Climate International Cooperative U.A.´ met een basis in Nederland.

Ons gemeenschappelijk doel is om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn en energiearmoede te verlichten, in verhouding tot het aantal leden van onze coöperatie.

Onze projecten creëren banen en bevrijden mensen van energiearmoede in de gebieden die het meest door de klimaatverandering worden getroffen. Deelnemende burgers krijgen hun geïnvesteerde bedragen met rente terug. Onze projecten bewijzen dat iedereen kan meedoen aan de strijd tegen klimaatverandering, ongeacht de hoogte van het inkomen.

Daartoe willen wij een platform bieden dat de geïnvesteerde bedragen eerlijk verdeelt tussen rijke en arme landen, om de klimaatverandering tegen te gaan en de planeet te redden voor toekomstige generaties.

Onze visie is een wereld waarin 1% van de wereldwijde economische productie wordt geïnvesteerd.
Waar de politiek niet snel genoeg handelt, willen wij nieuwe wegen inslaan - tot nu toe in Nederland, Duitsland, Rwanda en Zuid-Afrika. Onze reis is al begonnen.

Wil je je bij ons aansluiten?
Wilt u op de hoogte blijven van lopende projecten?
We houden u graag op de hoogte.