parallax background

Geschiedenis & Partners

One Climate

"In de overtuiging dat klimaatbescherming internationale actie vereist op basis van gelijkheid en rechtvaardigheid is een groep energie- en ontwikkelingsdeskundigen, kerkleiders en studenten uit Duitsland, India, Nederland, Rwanda, Zuid-Afrika en Tanzania begonnen met besprekingen over hoe internationale klimaatactie door burgers wereldwijd in 2020 kan worden uitgevoerd.”

Na vele vergaderingen en lange discussies met NGO's, banken en andere instellingen over de kwestie van een brede burgerparticipatie in internationale klimaatrechtvaardigheid, kwamen we op het punt waar we zeiden: We kunnen deze belangrijke kwestie niet alleen aan buitenlandse organisaties overlaten. We moeten klimaatbescherming in eigen hand nemen; in de handen van alle burgers. Dat bracht ons, samen met onze Nederlandse partner Energie Samen, ertoe om een bedrijf op te richten waar mensen de eigenaar van zijn en zelf beslissen hoe ze klimaatbescherming internationaal implementeren.
Dit leidde tot het besluit om "1 Climate International Cooperative U.A." onder Nederlands recht op te richten.
De filosofie en het bedrijfsconcept werden hoofdzakelijk afgeleid van de bevindingen van de klimaatwetenschap en van de ervaringen die de oprichters hadden opgedaan in onderstaande organisaties.

- One for the Climate e.V.
- One Climate Fund Southern Africa
- Energie Samen Netherlands
- Rural Development Interdiocesan Service

Lees meer