Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens van onze leden, abonnees, klanten en website bezoekers is een topprioriteit bij One Climate. Lees hier hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

One Climate hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar leden, abonnees, klanten en websitebezoekers. Daarom behandelen en beschermen wij de persoonsgegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. One Climate behandelt alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:

  • een wettelijk voorschrift dat dit voorschrijft; en/of
  • die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de juridische relatie tussen One Climate en de organisatie of persoon in kwestie (*); en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • die nodig is voor de uitvoering van een controle; en/of
  • na schriftelijke toestemming van de betrokkene.
  • Eén klimaat kan de persoonsgegevens gebruiken voor netwerkdoeleinden.

One Climate houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is One Climate internationale coöperatie U.A. gevestigd te Utrecht (Van Deventerlaan 30 – 40, 3528AE Utrecht).

Verwerking van persoonsgegevens

One Climate legt uw persoonsgegevens vast in het kader van uw lidmaatschap, uw abonnement en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van One Climate, bijvoorbeeld via een e-mail nieuwsbrief.

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen (waaronder het opzeggen van uw abonnement op de mailnieuwsbrief) of laten verwijderen, kunt u ons dat laten weten via contact@oneclimate.coop of One Climate, Van Deventerlaan 30 – 40,
3528AE Utrecht.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om onze websites op het oneclimate.coop domein te verbeteren.

  • De gegevens worden anoniem verzameld. Wij verzamelen geen IP-adressen.
  • Analytics is zo ingesteld dat er geen gegevens worden gedeeld met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden. Wij hanteren de standaard bewaartermijn van Analytics, namelijk 26 maanden.

Slotbepalingen

Amendementen

One Climate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.