“Een race tegen de klok om klimaatneutraliteit te bereiken”

Met een investering van slechts 1 procent van het jaarinkomen van haar leden realiseert One Climate een vermindering van de CO2-uitstoot. Hierdoor kunnen we een klimaatneutrale gemeenschap opbouwen tussen alle deelnemers van de coöperatie, en banen creëren en energiearmoede bestrijden, zodat iedereen, overal, toegang heeft tot de betaalbare energie die ze nodig hebben om te gedijen.

Om onze doelstellingen te bereiken, worden de middelen van de coöperatie eerlijk verdeeld tussen partners in het Noorden en het Zuiden, en georganiseerd in nationale dochterondernemingen van de coöperatie.

“Meer dan 940 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit”

In het eerste jaar zullen de projecten in Rwanda en Zuid-Afrika gericht zijn op twee zaken: de installatie van systemen voor zonnehuizen op het platteland, om boeren en schoolkinderen te helpen bij hun dagelijkse taken, en zonneboilers in stedelijke systemen.

De Duitse dochteronderneming zal haar middelen investeren in zonnesystemen voor eigen gebruik.

In Nederland zullen de beschikbare middelen worden geïnvesteerd in windenergiecentrales. In verband met de som van alle projecten zullen de investeerders en de leden van de coöperatie profiteren van een terugbetaling van hun investering, met rente.

__________________________________________________________________________________________________________________________