Workshop over klimaatbescherming in Rwanda

Workshop over klimaatbescherming in Rwanda

De United Evangelical Mission (UEM) – African Region – organiseerde van 14 tot 16 november 2018 een vervolgworkshop over de rol van kerken in de aanpak van klimaatverandering met een blootstellingsbezoek aan de milieubeschermingsprojecten van RDIS in Rwanda. De ontvangende kerk was de Anglicaanse kerk – Shyogwe bisdom.

Zie ook:

Deze subregionale workshop werd georganiseerd door de UEM in samenwerking met zes aangesloten kerken: vier bisdommen van de Anglicaanse Kerk (Butare, Shyogwe, Cyangungu en Kigeme), CBCA, EPR, ELCT-NWD, ELCT-KAD en ELCT-ECD.

Meer dan 25 deelnemers uit de zes kerken vertelden over hun acties en projecten (verwezenlijkingen, uitdagingen en verdere aanbevelingen) voor milieubescherming in de afgelopen twee jaar als vervolgworkshop over UEM-aanbevelingen voor klimaatveranderingdie door de UEM-leiders zijn bekrachtigd in workshops die in maart/2016 en september/2016 in Nyamata Rwanda en in september/2017 in Dar es Salaam zijn gehouden.

Tijdens de openingszitting bracht de uitvoerend secretaris van de UEM voor de Afrikaanse regio, ds. John Wesley Kabango, de deelnemers de hartelijke groeten en waardering over van het hoofdkwartier van de UEM in Wuppertal. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om het belang te onderstrepen van de vervolgworkshop en van de lopende UEM-campagne“United Action” in Afrika en Azië.

De gastheer van de workshop, bisschop Rev. Dr. Jered Kalimba van de Anglicaanse Kerk – bisdom Shyogwe, begon zijn openingswoorden en ochtendgebed met het uitnodigen van de internationale gasten in Rwanda en in het bijzonder in het bisdom Shyogwe. Hij zei: “Ik verwelkom en nodig u uit om samen te plannen hoe wij onze naties tot zegen kunnen zijn en het leven van onze volkeren kunnen veranderen.”

Bisschop Kalimba herinnerde de deelnemers aan de workshop aan de verzoening met de schepping door het terugbrengen van de Hof van Eden. Hij zei: “In Genesis 2:15 lezen we dat de Here God de man in de hof van Eden plaatste om die te bewerken en te bewaken. God maakte ook een geschikte metgezel voor de man om hem te helpen.” Hij vervolgde met te zeggen: “… Wij zijn rentmeester van Gods schepping en van ons eigen leven. Hoe moeilijk en ingewikkeld het ook is; we moeten onze omgeving hoe dan ook opbouwen en beschermen.”

Later in zijn openingswoorden onderstreepte hij enkele punten zoals Eenheid, Creativiteit & Eigenaarschap en UEM-aanbevelingen voor klimaatverandering.
Met betrekking tot de eenheid zei hij: “De lidkerken van de UEM moeten in eenheid leven, dezelfde taal spreken en in dezelfde richting kijken. De Bijbel zegt dat twee beter zijn dan één. Samen zijn we sterker, alleen ben je zwakker.”

Hij benadrukte ook het belang van het delen van ervaringen. Hij zei: “We zijn hier om ervaringen te delen. De christelijke ethiek leert ons te delen wat we hebben, zoals de eerste christenen in de Handelingen der Apostelen deden. Wij danken God voor wat de EAR en de EPR-kerken samen doen om de klimaatproblematiek aan te pakken. Laten we kijken hoe we deze ervaring naar onze verschillende kerken kunnen brengen.”

De vice-moderator van de UEM en bisschop van ELCT-NWD, ds. Abednego Keshomshahara bedankte in zijn slotopmerkingen de deelnemers voor hun aanwezigheid en deelname. Hij zei: “Er wordt gezegd dat Dr. Martin Luther ooit zei: “Als mij wordt verteld dat de wereld morgen vergaat, zou ik vandaag nog een boom planten”. Wat een grote hoop tegen de achtergrond van de uitdagingen waarvoor we vandaag staan met het oog op de opwarming van de aarde. Dit moedigt ons aan om in onze kerken en gezinnen hard te werken aan klimaatbescherming.”

Hij vervolgde met: “Frank Benjamin zei ooit: ‘We moeten werken alsof we eeuwig zullen leven, maar bidden alsof we morgen sterven’. Het is beter om naar huis te gaan en onze aanbevelingen voor verdere verbeteringen van de bescherming van onze aardbol, die ons uiteindelijk beschermt, uit te voeren.”

Bisschop Keshomshahara besloot zijn opmerkingen met de opmerking dat de succesverhalen en de tot dusver geboekte vooruitgang ons moeten motiveren om de beoogde doelstellingen verder na te streven in partnerschap met de UEM, One for the Climate en andere spelers/actoren. Hij dankte God dat hij de deelnemers aan de workshop in staat stelde de workshop goed te beginnen en goed af te sluiten.