De 1 Climate International Cooperative U.A. is opgericht!

Wij zijn er trots op te kunnen aankondigen dat na twee jaar van intensieve planning 1 Climate International Cooperative U.A. zich heeft gevestigd in Utrecht/Nederland op 2 juni 2021.

Het begon allemaal in 2016. Tijdens de “Westfaalse kerkdag” in Bielefeld kwam een groep klimaatwetenschappers, energie- en ontwikkelingsdeskundigen uit Duitsland, India, Tanzania, Rwanda en Zuid-Afrika bijeen in een conferentie om nieuwe wegen van klimaatrechtvaardigheid te bespreken.

Na afloop van deze conferentie werd de vereniging “One-for-the-Climate” gelanceerd. Later werd het opgericht als vereniging zonder winstoogmerk naar Duits recht met zetel in Münster. Deze vereniging werkte een beetje als een denktank, en besprak en zocht naar opties voor internationale klimaatrechtvaardigheid. Hiervoor werkten zij samen aan enkele studies “Wuppertal Institute”, “Bread for the World” en “United Evangelical Mission”. Ook hebben zij in Rwanda en Tanzania enkele conferenties gehouden over klimaatrechtvaardigheid met vertegenwoordigers van zowel regeringen, bedrijven, kerken en non-profitorganisaties. Daarnaast schreven zij twee haalbaarheidsstudies waarin verschillende manieren om hernieuwbare energie te gebruiken in Rwanda, Tanzania en Zuid-Afrika werden onderzocht. Op basis hiervan lanceerden zij het “One Climate Fund Southern Africa” en de “One Climate Solar Homes Rwanda GbR”. De laatste voerde samen met United Evangelical Mission, Presbyterian Church of Rwanda, Anglican Church of Rwanda en Rural Development Interdiocesan Service een proefproject uit, waarbij meer dan 300 gezinnen die ‘off grid’ wonenin Rwanda voorzien van zonneystemen.

Uiteindelijk leidden talloze vergaderingen en discussies met NGO’s, banken en andere instellingen over de kwestie van brede burgerparticipatie in internationale klimaatrechtvaardigheid op basis van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden tot een punt waarop we zeiden: we kunnen deze belangrijke kwestie niet alleen aan buitenlandse organisaties overlaten. We moeten klimaatbescherming in eigen handen nemen, in de handen van alle burgers. Dat bracht ons ertoe, samen met onze Nederlandse partner Energie Samen, een bedrijf op te richten waarin mensen de eigenaar zijn en zelf beslissen hoe ze klimaatbescherming internationaal willen implementeren. Dit resulteerde in “1 Climate coöperatie U.A.” onder Nederlands recht.

Wij kijken uit naar de volgende maanden van intensieve voorbereiding om binnenkort met ons werk te kunnen beginnen.